←  Click on this icon for the catalogue / price list

Klikkelj az ikonra a magyar nyelvű katalógus / árlistáért →

'Plastic.Sole:Unaccompanied' + 'Last Straw' + 'Monument' The Trio

At last but definitely not least I wanted to talk about these three. They are small, and that is a big part of the message they try to convey: big issues often seem to be belittled by the media, by governments: turning a blind eye, as it is often called... Such problem is pollution, and its devastating effect on life. Imagine, to run out of fish, a source of protein that is the only one for roughly one third of the world's population can have.

So I created 'Monument', as my way of commemorating the fish that is nearly no more. Paired up with the other eye (the blind one) which is about the plastic pollution that covers up our landscapes. And the third - I would say eye, but this is not quite that kind - is  'Plastic. Sole. Unaccompanied', that speaks of badly declining numbers of fish in our waters, its reason (plastic pollution) and its consequence: the starving seabird population, I have conjured here. In three little snippets.

Végül, de nem utolsó sorban szeretnék erről a háromról beszélni. Méretben kicsik, és ez nagyban hozzájárul a jelentésükhöz: Fontos ügyek túl gyakran értékelődnek le (kapnak igen kicsi jelentőséget) a média és kormányok által: szemet húnynak (ahogy ezt gyakran nevezik). Ilyen probléma a szennyezettség, és annak az életre való pusztító hatása. Elképzelhető mi lesz, ha nincs többé hal: az emberiség egyharmada él kizárólagosan halból származó proteinen...

Így került megalkotásra az 'Emlékmű': eméket állítva "A Hal"-nak, ha már nem lesz többé. Az 'Utolsó szál' c. munkával párosítva ezek együtt képezik a "vak szem"-et: ahol az utóbbi, a tájat majdnem teljes egészében befedő szemetet ábrázolja. A harmadik - mondanám, hogy szem, bár nem teljesen az a fajta - a 'Plastic. Sole. Unaccompanied' címet viseli. [ gyakorlatilag lehetetlen magyarra fordítani ezt a szójáték sort...Műanyag. Nyelvhal / Társtalan. Egyedül. ] Ami a halak számának drasztikus csökkenésére, annak okára - mint a műanyaggal szennyzett vízterületek -, és annak következményeire utal - amit pedig az éhező vízi madarak megidézésével próbáltam kifejezni. Három darabka.

Winter and Coldness | Tél és Hidegség

These two works have been paired up in my head from the minute I saw 'Coldness' the first time - I only had to make 'Winter' materialise! The reason I love 'Coldness' is that it is definitely NOT white. It is surprisingly colourful and conveys the bitter Hungarian chill so well, I shiver when I look at it. (Nice in the heat of the summer! ;) I, on the other hand, tried to make mine a "warm", snowy winter scene, the quiet kind with lots of sunshine...picking up Sandor's colours just enough to make my snowy landscape stand out: trees by the side of an empty piste... Our families used to go skiing together, so for me these works will always conjure up shared memories of the Tatra Mountains.

Ezt a két munkát a fejemben már abban a pillanatban összepárosítottam, amikor először láttam Sándor 'Hidegség' c. festményét... Így csak a 'Tél' megalkotása maradt hátra. Amiért olyan nagyon szeretem a 'Hidegséget', az a fehér szín hiánya. Ez egy meglepően színes kép, ami a kemény magyar hideget mégis tökéletesen idézi fel. (Vacogok, ha ránézek - ami jólesik a nagy nyári melegben. :) Ennek ellentéteként én a saját művemben egy meleg, havas téli színt akartam ábrázolni, a csendes fajtát, sok napfénnyel... épp csak annyi színt használva Sándor palettájából, hogy a havas táj előugorjék. Fák az üres sípálya mentén. Családjaink annak idején együtt jártak síelni: számomra ezek az alkotások mindig is a Tátrához kapcsolódó közös emlékeinket fogják felidézni.

Orsi: Without Air - reacting to lockdown | Levegő nélkül - reakció a koronavírus zárlatra

“I feel… sort of… enclosed… forgotten… boxed in... non essential: Without Air” is a 3D work of mixed media - born from a train of thoughts about what / who is "essential" at this moment of emergency. A change of perspective: everyday people, all of a sudden, have found themselves in the situation where a minority, who had - for any reason imaginable - became isolated would be. And to be more literal: someone who actually, physically can NOT BREATHE. Who needs a machine to help with the most basic exercise in life. These thoughts made me feel humble, and I wanted to show my sympathy.

Technically, It started as an interesting trial of using epoxy resin, to save a mini-sculpture I'd made a long time ago and have been broken (lost a foot). This was my attempt to save it that worked out well. The surprising bit was how the bubbles "stayed" within the resin, that was not planned entirely. I did not plan to remove the aluminium tray first (a take on Millais' Ophelia originally), but when it was all set, that came as the logical thing to do. I had the problem of displaying it though, and that was eventually solved when I came across the frame now it sits within. I think it upsetting & weird = a very good piece that I could not easily fit into my repertoire until now.

Olyan bezártnak... elfelejtettnek... nélkülözhetőnek érzem magam: Levegő nélkül egy 3D-s vegyes technikával készült mű, ami az ebben a szükséghelyzetben kialakult “létfontosságúság” fogalmával kapcsolatos gondolatlánc eredményeként jött létre. Megváltozott perspektívában, a mindennapok embere hirtelen abban ugyan abban a helyzetben találhatta magát, mint az a kisebbség - akik bármilyen okból kifolyólag - elszigetelődnek a társadalomtól. Még pontosabban: annak az embernek a bőrében lenni, aki fizikailag NEM KAP LEVEGŐT. Akinek egy gépre van szüksége az élet egyik legalapvetőbb fizikai gyakorlatához. Ezek a gondolatok alázattal töltenek el, és azzal a vággyal, hogy a szimpátiám kifejezzem.

Technikailag a mű egy érdekes próbálkozás eredménye: epoxy rezin használatával próbáltam egy kisplasztikám megmenteni, aminek letörött a lába. Az ötlet bevált. A meglepő eredmény az lett, hogy a buborékok a rezinbe zárva megmaradtak, nem így terveztem. Először nem terveztem az alu tálca eltávolítását: az ötlet egy modern, kádas Millais Opheliája  féle mű lett volna, de amikor a rezin megkötött, valahogy logikusnak tűnt annak leszedése, a szobrocska 3 dimenzióban való láttatása. Ekkor már csak a reprezentáció maradt, mint probléma, amíg rá nem találtam a keretre, amiben most látható. Az alkotást felzaklatónak, eltérőnek-nek tartom, egy nagyszerű darabnak, amit eddig nem tudtam logikusan beilleszteni kiállítási programjaim egyikébe sem.

Edge of the Forest: two works, one title.

This was one of the first glass works I made especially for this show, as a response to Sandor's original painting. I think, the most obvious visual clue of our artistic relationship is the way we abstracted our trees. It wasn't a conscious act from my side, but it is one connection I wasn't prepared to ignore :).

Ez a festett üveges munka egyike az elsőknek, amiket erre a kiállításra készítettem: Sándor eredeti művére reagálva. Kettőnk művészi kapcsolatának egyik legjellemzőbb vizuális jele az, ahogy a fát, mint elemet absztaháljuk. Ez nem volt tudatos a részemről, de mégis, egy kapcsolat, amit nem lehetett figyelmen kívül hagyni. :)

Sándor Pellet: Composition | Kompozíció

This painting is 50x70 cm, framed and painted using Plextol. I have to admit, I didn't know a lot about this material, so I looked it up: It is an acrylate, water based adhesive and it can be used to paint on board with the addition of 10-25% pigment mixed in. Can be used on paper, primed board, linen canvas, glass, even on stone! Good for restoration of gypsum. After drying, it is water resistant, and have a silky sheen.

Ez a festmény 50x70 cm-es, keretezett és Plextollal festett. Be kell vallanom, hogy nem sokat tudtam erről az anyagról, így utána olvastam a dolognak: tehát, a Plextol akrilát alapú diszperziós kötőanyag (vízzel higítandó). Táblaképek festésénél 10-25 % pigmentet lehet belekeverni. Használató papíron, alapozott farostlemezen, lenvásznon, üvegen, még kövn is! Továbbá jó szoborrestauráláshoz, gipsz és kőzúzalék megkötéséhez is, Száradás után a festékréteg selyemfényű és vízben oldhatatlan lesz. 

Correlating works: No Replacement (Orsi) v. Composition (SP)

I positioned one of Sándor’s paintings and one of mine on opposite walls in the window with a purpose: 

‘Composition’ by Sándor is a classically composed, very well proportioned work that suggest an organised, clear and focused mind from the 80-90’s Hungary. I love this painting for it’s collected force. I juxtaposed it with No Replacement, a diptych. Made some 30 odd years later, it depicts a much less happy era of turbulent political and environmental issues. I chose to express this with a busy, intentionally de-composed arrangement without a real focal point, with the two parts of the diptych unbalanced: emphasising my view on how badly our society’s priorities are out of sync.

Kapcsolódó művek: Nem pótolható (O C-L) verus Kompozíció (PS)

A galéria kirakatának két, egymással szembeni falára Pellet Sándor “Kompozíció”-ját állítottam szembe a “Nem Pótolható” című diptichonnal, amit én készítettem. Sándor műve egy klasszikus, szépen komponált mű, ami egy szervezett, tiszta és koncentrált elméről árulkodik a 80/90-es évek Magyarországából. Nagyon tetszik az alkotásból sugárzó koncentrált erő. Ezzel szemben, a 30-egynéhány évvel később született, sokkal kevésbé boldog, politikailag és környezetvédelmi okok miatt viharos érát megidéző mű az enyém. Tudatosan választottam a zsúfolt, defokuszált, igazi fókuszopont nélküli elrendezést kifejezési formául. A diptichon két kompnense közti méretbeni egyenletlenség azt a nézőpontomat fejezi ki, hogy a társadalom fontossági sorrendje mennyire felborult.

Ablak sorozat: Erdőszéle | Window series: Edge of the Forest

The 'Window series' was conceived as a part of Correlation: My replies to Sándor's work. But born just before and during the lockdown, they became the most powerful pieces to talk about being inside, thinking of what is out there. I just love their vibrance that comes through with the sun.

 

A festett üveg  sorozat ötlete a Korreláció kiállításhoz kötődően fogant, mint Sándor munkáira való "válaszok". De mivel "születésük" közvetlenül a koronavírus-karantén elé és annak idejére esett, így történt, hogy a sorozat "ablakká" vált, a művek pedig a 'bent lenni - kintre gondolni' érzés erőteljes szószólói is lettek. Nekem a napsugarak által létrehozott szín-árnyék játék a legkifejezőbb.

The work titled 'Unhidden' is sold | Eladva a 'Rejthetetlen' c. munka

Another work has found a new home: Orsi's 'Unhidden', a small sized ink gouache work on hand made paper, in a box frame. The new owner was also interested in Sandor's painting titled 'Steppe': a return with partner is promised during official opening hours!

Egy másik munka is új otthonra talált: Orsi Rejthetetlen című kis méretű képe (tus és vízfesték merített papíron, doboz keretben) Az új tuladonos Pellet Sándor Puszta című munkája után is érdeklődött, partnerével a rendes nyitvatartási órák alatti időpontban fog visszatérni.

Please reload

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle

 © 2023 by Johan Cage. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now